Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng 2021 theo Quyết định 914/2021/QĐ-UBND

Ngày 01 tháng 06 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 914/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng 2021 theo Quyết định 914/2021/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
  2. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng;
  5. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
  6. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
  7. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Các phần đơn giá được công bố

1) Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng;

2) Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

3) Đơn giá xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng;

4) Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

5) Đơn giá xây dựng công trình phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Cao Bằng.

Nội dung các bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính Thành phố Cao Bằng thời điểm Quý 1/2021. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết giá vật liệu quý I/2021: Giá vật liệu tỉnh Cao Bằng mới nhất

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá 914/QĐ-UBND được xác định bằng đơn giá nhân công theo quyết định 1778/QĐ-UBND ngày 25/09/2020 tỉnh cho khu vực II (các huyện); Đối với thành phố Cao Bằng ( KV I) được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.

Nhóm nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 được phân chia cụ thể hơn cho từng công tác theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau: Các công việc như Phát cây, phá dỡ công trình, tháo dỡ kết cấu công trình, bộ phận máy móc, thiết bị;… sử dụng Nhân công Nhóm 1; các công việc  như Phục vụ công tác đổ bê tông, làm móng; Sản xuất, lắp dựng ván khuôn, giàn giáo, giáo an toàn, sàn đạo giá long môn; sử dụng Nhân công Nhóm 2 và các công việc như Trát, ốp, lát tường gạch, đá, bê tông, láng nền, lợp mái, trang trí tường, cách âm; Sơn, bả bề mặt tường, kim loại, gỗ; sẽ sử dụng Nhân công Nhóm 3….

Xem chi tiết đơn giá nhân công Cao Bằng: Đơn giá nhân công mới nhất

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 1937/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 tỉnh cho khu vực II ( các huyện); Đối với thành phố Cao Bằng ( KV I) được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy chi công trong dự toán.

Xem chi tiết đơn giá ca máy Cao Bằng: Đơn giá ca máy mới nhất

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao bằng 2021 theo Quyết định 914/2021/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 914/2021/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Cao Bằng”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Cao Bằng” để sử dụng.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *