Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 22.12.2021

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành các Quyết định số 549/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh 2021 theo Quyết định 549/2021/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2528/TTr- SXD ngày 16/12/2021

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ 01.01.2022 ; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Bắc Ninh

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh bao gồm:

1. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bắc Ninh.
2. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Bắc Ninh.
3. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh.
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bắc Ninh.
5. Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh
6. Đơn giá dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2022.

Xem quyết định:

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính Tỉnh Bắc Ninh thời điểm tháng 10/2021 và giá thị trường phổ biến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết giá vật liệu tháng 11/2021: Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 10 năm 2021 – Mr.Thắng 098 978 6232 

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong các Bộ đơn giá được xác định bằng đơn giá nhân công theo quyết định 319/QĐ-UBND ngày 15.10.2021.

Nhóm nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Ninh năm 2021 được phân chia cụ thể hơn cho từng công tác theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15.10.2021 và Định mức 12/TT-BXD

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 486/QĐ-UBND ngày 26.11.2021.

Giá điện (bình quân): 1.684,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 92-II: 18.817 đ/lít.
+ Dầu diezel 0,05S-II: 15.073 đ/lít.

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND – Mr.Thắng 098 978 6232

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh 2021 theo Quyết định 549/2021/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 549/2021/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Bắc Ninh”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Bắc Ninh” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 549/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh: Tại đây

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *