Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Giang theo Quyết định 1338/QĐ-UBND ngày 01.12.2021

Ngày 01 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1338/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Giang 2021 theo Quyết định 1338/2021/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 167/TTr- SXD ngày 29/11/2021

Các phần đơn giá được công bố

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; và thay thế các bộ đơn giá trước đó của tỉnh Bắc Giang.

Nội dung các bộ đơn giá

Điều 1. Công bố 06 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định này, bao gồm:
1. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang.
2. Đơn giá Xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang.
3. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bắc Giang.
4. Đơn giá Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Bắc Giang.
5. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bắc Giang.
6. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Bắc Giang.
(Có 06 Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính Thành phố Bắc Giang thời điểm Tháng 11/2021. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Xem chi tiết giá vật liệu tháng 11/2021: Giá vật liệu tỉnh Bắc Giang tháng 11 năm 2021 – Mr.Thắng

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá 1338/QĐ-UBND được xác định bằng đơn giá nhân công theo quyết định 292/QĐ-SXD ngày 15.10.2021 cho Vùng III; Đối với vùng IV được tính bù chênh lệch chi phí nhân công và đưa trực tiếp vào chi phí nhân công trong dự toán.

  • Khu vực III gồm các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang.
  • Khu vực IV gồm các huyện: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động.

Nhóm nhân công trong bộ đơn giá xây dựng công trình Bắc Giang năm 2021 được phân chia cụ thể hơn cho từng công tác theo hướng dẫn tại Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng.

Xem chi tiết đơn giá nhân công Bắc Giang: Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD ngày 15.10.2021

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá được xác định bằng giá ca máy theo quyết định 306/QĐ-SXD ngày 29.10.2021 cho vùng III; Đối với vùng IV được tính bù chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào chi phí máy chi công trong dự toán.

Vùng III: thành phố Bắc Giang và các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên và Lạng Giang;

Vùng IV: các huyện Yên Thế, Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động;

– Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu; năng lượng là:
+ Xăng E5 RON 92-II : 20.336 đồng/lít;
+ Diesel 0,05S-II : 15.373 đồng/lít;
+ Điện năng: 1.864,44 đồng/kWh

Xem chi tiết đơn giá ca máy Cao Bằng: Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 306/QĐ-SXD ngày 29.10.2021 – Mr.Thắng 098 978 6232

Tải và áp dụng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Giang 2021 theo Quyết định 1338/2021/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm Eta đã cập nhật nội dung bộ đơn giá tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 1338/2021/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Bắc Giang”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Băc Giang” để sử dụng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá 1338/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Thắng ETA: 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *