Đơn giá xây dựng thành phố Cần Thơ theo Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021

Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021 Quyết định 3513/QĐ-UBND

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình năm 2021 gồm có:

1. Nghị định 10/2019/NĐ-CP ngày 31/08/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Thông tư 12/2019/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng ban hành định mức xây dựng

4. Thông tư 13/2019/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng bảng tính giá ca máy

Bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ năm 2021

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ gồm :

1. Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ 

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Cần Thơ

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Cần Thơ

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Cần Thơ

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Cần Thơ

Xử lý chuyển tiếp đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

  1. Đối với những dự án đã ký kết ban hành trước ngày quyết định 3513/QD-UBND có hiệu lực; thì tiếp tục áp dụng bộ đơn giá XDCT theo quyết định 1821/QD-UBND ngày 17/08/2021 của Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ.
  2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt nhưng chưa lựa chọn nhà thầu hoặc chưa ký kết hợp đồng( đối với trường hợp chỉ định thầu) thì chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm tra, phê duyệt lại dự toán theo quyết định bộ đơn giá 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021.
  3. Đối với hợp đồng thực hiện theo đơn giá điều chỉnh được ký kết sau ngày công bố bộ đơn giá; Chủ đầu tư phải áp dụng đơn giá nhân công, ca máy theo quyết định 3513/QĐ-UBND để thanh toán

Bộ đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ chia thành 2 vùng Vùng II và Vùng III

Quyết định 3513/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021

Quyết định 3513/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 ban hành Bộ đơn giá XDCT Cần THơ năm 2021

Nội dung quyết định 3513/QĐ-UBND công bố đơn giá xây dựng Cần Thơ xem chi tiết tại đây:


Phần mềm dự toán Eta 2021 là đơn vị tư vấn lập bộ đơn giá, đã tiếp nhận thông tin và đã tiến hành cập nhật dữ liệu; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình. Anh chị vui lòng tải bộ cài mới nhất của dự toán ETA để sử dụng khi hoàn thành dữ liệu.

Xem hướng dẫn lập dự toán Cần Thơ năm 2021: Xem tại đây

Đặt mua phần mêm dự toán ETA tại Cần Thơ
Liên hệ: Thắng Dự toán: 098.978.6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *