Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 20/12/2022 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 16/02/2023

Các phần đơn giá được ban hành

Bộ đơn giá 3 phần Vùng II, Vùng III, Vùng IV. Mỗi phần gồm các tập đơn giá:

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng.
 4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.
 5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
 6. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

Tải file PDF đơn giá trà vinh 2023 theo quyết định 175/QĐ-UBND tại đây

Phương pháp tính toán bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu được tính trên cơ sở giá vật liệu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) công bố tại thời điểm tháng 09/2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì tham khảo giá trên thị trường.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công trong tập đơn giá được tính theo Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 09/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Đơn giá nhân công trên địa bàn

 1. Vùng II: thành phố Trà Vinh
 2. Vùng III: Thị xã Duyên Hải
 3. Vùng IV: Địa bàn các huyện còn lại.

c. Chi phí ca máy

Giá ca máy và thiết bị thi công dùng để tính toán tập đơn giá được tính theo Quyết định số 218/QĐ-SXD ngày 09/11/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá ca máy tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

 1. Vùng II: thành phố Trà Vinh
 2. Vùng III: Thị xã Duyên Hải
 3. Vùng IV: Địa bàn các huyện còn lại.

[ Bến Tre ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 2088/2022/QĐ_UBND – Mr.Thắng 0989786232

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh năm 2023 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 16/02/2023

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1: Trong phần tải đơn giá chọn ”Trà Vinh ”.

Bước 2 : Chọn ” Tải về đơn giá mặc định ” đơn giá tỉnh Trà Vinh

Bước 3: Chọn “Áp dụng

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mr. Thắng 098.978.6232/ 0982.565.638

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *