Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2022 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2023.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2022 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
 5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 22/12/2022.

Các phần đơn giá được ban hành

Bộ đơn giá 3 phần Vùng II, Vùng III, Vùng IV. Mỗi phần gồm các tập đơn giá:

 1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
 2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
 3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng.
 4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.
 5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên nghành xây dựng.
 6. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

Phương pháp tính toán bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu theo công bố đơn giá vật liệu xây dựng thời điểm tháng 9 năm 2022 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang (chưa VAT). Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 411/QĐ- UBND ngày 30/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đơn giá xây dựng theo từng vùng, khi áp dụng lưu ý chọn đúng vùng để tra cứu

Đơn giá nhân công trên địa bàn

Ghi chú:
– Vùng II: Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành.   
– Vùng III: Thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và huyện Chợ Gạo, huyện Tân Phước.   
– Vùng IV: Các huyện Cái Bè, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Cai Lậy.

c. Chi phí ca máy

Chi phí máy thi công được xác định theo Quyết định số 424/QĐ-SXD ngày 07/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trường hợp khi lập dự toán giá ca máy tăng hoặc giảm hơn so với giá ca máy được tính trong bộ đơn giá này thì được bù trừ trực tiếp (tăng hoặc giảm) và được bổ sung vào chi phí ca máy trong dự toán xây dựng công trình

Trong quá trình áp dụng tập đơn giá, các đơn vị cần căn cứ đơn giá ca máy tại thời điểm áp dụng để tính toán bù trừ chênh lệch chi phí máy thi công và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí máy thi công trong dự toán.

Ghi chú:
– Vùng II: Thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành.   
– Vùng III: Thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và huyện Chợ Gạo, huyện Tân Phước.   
– Vùng IV: Các huyện Cái Bè, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông, Cai Lậy.

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 424/2022/QĐ_SXD – Mr.Thắng 0989786232

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang năm 2022 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang theo quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1: Trong phần tải đơn giá chọn ” Tiền Giang ”.

Bước 2 : Chọn ” Tải về đơn giá mặc định ” đơn giá tỉnh Tiền Giang

Bước 3: Chọn “Áp dụng

LƯU Ý:

 • ĐÃ CÓ ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, CA MÁY QUÝ 4 NĂM 2022, KHI ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ 3670/QĐ-UBND CHÚNG TA THỰC HIỆN BÙ GIÁ CHÊNH LỆCH CHO NHÂN CÔNG, CA MÁY
 • GÍA NHÂN CÔNG CÁC QUYẾT ĐỊNH 411/QĐ-SXD VÀ QUYẾT ĐỊNH 468/QĐ-SXD KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ DỮ LIỆU

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mr. Thắng 098.978.6232/ 0982.565.638

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *