Đơn giá nhân công

[ Phú Thọ ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 84/2022/QĐ-SXD

Ngày 01 tháng 06 năm 2022 SXD Phú Thọ tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Phú Thọ năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Phú Thọ ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 84/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hà Tĩnh ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 78/2022/QĐ-SXD

Ngày 26/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-SXD; Công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công …

[ Hà Tĩnh ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 78/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hưng Yên ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 32/2022/QĐ-SXD

Ngày 08 tháng 04 năm 2022 SXD Hưng Yên tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Hưng Yên ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 32/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Long An ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 SXD Long An tỉnh ban hành Quyết định số 170/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Long An ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD Read More »

[ NAM ĐỊNH ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 65/2022/QĐ-SXD

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 SXD Nam Định tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ NAM ĐỊNH ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 65/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hải Phòng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 117/2022/QĐ-SXD

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 SXD thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Hải Phòng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 117/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hòa Bình ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 31/2022/QĐ-SXD

Ngày 21 tháng 03 năm 2022 SXD tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Tỉnh Hòa Bình năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Hòa Bình ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 31/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Bình Định ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 973/2022/UBND_KT

Ngày 28 tháng 02 năm 2022 SXD tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 973/UBND_KT công bố đơn giá nhân công Tỉnh Bình Định năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Bình Định ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 973/2022/UBND_KT Read More »

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 1265/2022/QĐ-SXD

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 SXD thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1265/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Thành phố Hà Nội năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 1265/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Vĩnh Long ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2022/QĐ-SXD

Ngày 14 tháng 01 năm 2022 SXD tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 08/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Vĩnh Long ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 08/2022/QĐ-SXD Read More »

Call Now Button