Đơn giá nhân công

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD

Ngày 22 tháng 12 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 311/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bình Thuận năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD Read More »

[ Bình Dương ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 262/QĐ-SXD

Ngày 27 tháng 12 năm 2023 SXD tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 262/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bình Dương năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. …

[ Bình Dương ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 262/QĐ-SXD Read More »

Đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024 theo Quyết định số 355/2QĐ-SXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, SXD tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 355/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. CƠ SỞ …

Đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024 theo Quyết định số 355/2QĐ-SXD Read More »

[ Bạc Liêu ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 91/QĐ-SXD

Ngày 27  tháng 12 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định số 91/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bạc Liêu năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Bạc Liêu ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 91/QĐ-SXD Read More »

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2024 theo Quyết định 338/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 12 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2024 theo Quyết định số 338/QĐ-SXD. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2024 theo Quyết định 338/QĐ-SXD Read More »

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang theo quyết định 311/QĐ-SXD ngày 30/11/2023

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 311/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang theo quyết định 311/QĐ-SXD ngày 30/11/2023 Read More »

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 195/2023/QĐ-SXD

Ngày 06 tháng 11 năm 2023 SXD tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 195/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 195/2023/QĐ-SXD Read More »

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10.08.2023

Ngày 10 tháng 08 năm 2023 Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 350/QĐ-SGTVTXD ngày 10.08.2023 Read More »