Đơn giá nhân công

[ ĐắK Nông ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 671/2022/QĐ-SXD

Ngày 21 tháng 04 năm 2022 SXD Đắk Nông tỉnh ban hành Quyết định số 671/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ ĐắK Nông ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 671/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Ninh Bình ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2053/2022/QĐ-SXD

Ngày 02 tháng 08 năm 2022 SXD Ninh Bình tỉnh ban hành Quyết định số 2053/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Ninh Bình ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2053/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Phú Thọ ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 84/2022/QĐ-SXD

Ngày 01 tháng 06 năm 2022 SXD Phú Thọ tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Phú Thọ năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Phú Thọ ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 84/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hà Tĩnh ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 78/2022/QĐ-SXD

Ngày 26/05/2022, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 78/QĐ-SXD; Công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công …

[ Hà Tĩnh ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 78/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hưng Yên ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 32/2022/QĐ-SXD

Ngày 08 tháng 04 năm 2022 SXD Hưng Yên tỉnh ban hành Quyết định số 32/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Hưng Yên ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 32/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Long An ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 SXD Long An tỉnh ban hành Quyết định số 170/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Long An ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD Read More »

[ NAM ĐỊNH ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 65/2022/QĐ-SXD

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 SXD Nam Định tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ NAM ĐỊNH ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 65/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hải Phòng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 117/2022/QĐ-SXD

Ngày 24 tháng 03 năm 2022 SXD thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 117/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Hải Phòng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 117/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hòa Bình ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 31/2022/QĐ-SXD

Ngày 21 tháng 03 năm 2022 SXD tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 31/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Tỉnh Hòa Bình năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Hòa Bình ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 31/2022/QĐ-SXD Read More »

Call Now Button