Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An hướng dẫn áp dụng Thông tư 11;12;13/TT-BXD theo Quyết định 3386/SXD-KT&VLXD

Ngày 04.10.2021, Sở Xây dựng Nghệ An đã hướng dẫn đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2021 theo Quyết định 3386/SXD-KT&VLXD. Công bố này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định; quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định nêu trên; để áp dụng khi lập dự toán công trình vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Nghệ An

Tải đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An Quyết định 3386/SXD-KT&VLXD

Mở Phần mềm dự toán Eta lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây.

Hướng dẫn lắp đơn giá nhân công vào công trình

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định 1104/QĐ-SXD (QUY ĐỔI). Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Khu vực tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Nghệ AN theo Quyết định 1104/QĐ-SXD (QUY ĐỔI) được Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An công bố cho 02 khu vực như sau:

Khu vực 1: gồm Thành phố Vinh,Thị xã Cửa Lò, Huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên

Khu vực 2: Các huyện Còn lại

Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó.

Cơ sở xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Căn cứ Quyết định số 1104/QĐ-SXD ngày 08/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *