Đơn giá nhân công xây dựng Nam Định điều chỉnh tăng theo Quyết định 104/QĐ-SXD

Ngày 30/7/2021 Sở Xây dựng Nam Định đã công bố đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021 theo Quyết định 104/QĐ-SXD. Công bố này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Quyết định nêu trên, để áp dụng khi lập dự toán công trình vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Nam Định

Tải đơn giá nhân công xây dựng Nam Định

Mở phần mềm dự toán Eta lên Click chuột sang Tab (Nhân công). Tại cột (Giá TB) Click phải chuột chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như hình sau đây.

Hướng dẫn lắp đơn giá nhân công vào công trình

Tại Tab (Nhân công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định 104/QĐ-SXD. Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Khu vực tương ứng. Chú ý đơn giá nhân công xây dựng Nam Định theo Quyết định 104/QĐ-SXD được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định công bố cho 02 khu vực như sau:

Khu vực 1: gồm Thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc.

Khu vực 2: gồm Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên.

Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

Nội dung của đơn giá nhân công tỉnh Nam Định

So sánh bảng đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021 theo Quyết định 104/QĐ-SXD ngày 30/7/2021 chúng ta thấy một số nội dung như sau:

Đơn giá nhân công xây dựng bình quân nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 bằng giá nhau. Tương tự như vậy nhân công nhóm 7, nhóm 8 cũng có giá giống nhau. Riêng đơn giá nhân công Kỹ sư (khảo sát, thi nghiệm) được ban hành kịch khung. Đơn giá nhân công bình quân ban hành cho cả 02 khu vực trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn nằm trong khung đơn giá theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

So sánh Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của UBND tỉnh Nam Định thì đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021 có điều chỉnh tăng một số nhóm nhân công như sau: Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 2; Nhóm 3; Nhóm 4; Nhóm 5; Nhóm 6.

Mã NCTên nhân côngĐơn vịHệ số HiCB Đơn giá bình quân KV1  Đơn giá bình quân KV2 
12345
N1357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 1công1,52            203.000            192.000
N2357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 2công1,52            216.000            206.000
N3357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 3công1,52            234.000            221.000
N4357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 4công1,52            234.000            221.000
N5357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 5công1,52            234.000            221.000
N6357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 6công1,52            248.000            236.000
N7357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 7công1,52            249.000            239.000
N8357Nhân công bậc 3,5/7 – Nhóm 8công1,52            249.000            239.000
NLX924Lái xe bậc 2,0/4 – Nhóm 9công1,18            253.000            243.000
NLX1024Lái xe bậc 2,0/4 – Nhóm 10công1,18            253.000            243.000
NK408Kỹ sư bậc 4,0/8công1,4            260.000            246.000
NN152Nghệ nhân 1,5/2công1,04            547.000            521.000
NTT152Thuyền trưởng 1,5/2công1,025            373.000            360.000

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *