Đơn giá nhân công xây dựng Kiên Giang hướng dẫn áp dụng Thông tư 11;12;13/TT-BXD theo Quyết định 2430/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 10 năm 2021, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 2430/QĐ-UBND về công bố đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021; Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập; và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tải về full PDF quyết định 2430/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Ban hành kèm theo Quyết định là phụ lục Giá nhân công chia làm 3 vùng:

Vùng II : Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, huyện Phú Quốc;

Vùng III: Các huyện Kiên Lương, Kiên Hải, Châu Thành;

Vùng  IV : Các huyện An Biên, An Minh, Rồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, U Minh Thượng, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Giang Thành;

Tải và áp dụng trên phần mềm Dự toán Eta

  1. Tại bảng NHÂN CÔNG, Click chuột phải chọn Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu
  2. Ấn Tải về và Chọn Quyết định 2430/QĐ-UBND
  3. Áp dụng Đơn giá nhân công theo vùng quy định

Đặt mua phần mềm dự toán ETA tại Kiên Giang liên hệ:

Tel: 098.978.6232 ( Zalo:Mạnh Thắng ETA )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *