Đơn giá nhân công và Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp Quý 3 năm 2021 theo Quyết định số 302/QĐ-SXD

Ngày 12 tháng 10năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 302/QĐ-SXD; về công bố Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp Quý 3 năm 2021. Đơn giá nhân công và Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý 3 năm 2021 theo Quyết định 302/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

– Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 ngày 02 tháng 2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Ban hành kèm theo Quyết định là phục lục bảng giá nhân công; được chia làm 2 khu vực

Vùng III: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự

Vùng IV: các địa bàn còn lại trên địa bàn tỉnh

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

– Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; phương pháp xác định đơn giá máy và thiết bị thi công xây dựng (theo Phụ lục số V của Thông tư này);

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 302/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng :

Vùng III: công các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự ( Thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Vùng IV: Các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy số 302/QĐ-SXD

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0218.082đ
Dầu Diezelđ/lít1,0314.236
Điệnđ/kWh1,051.684,44

Tải và áp dụng trên phần mềm Dự toán Eta

Dữ liệu của Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 302/QĐ-SXD đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta. Quý khách hàng vui lòng tải về, cập nhật và áp dụng phục vụ cho công việc.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Đồng Tháp”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Thắng – Dự Toán ETA: 0989786232

Tải về fukk quyết định 302/QĐ-SXD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *