Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 mới nhất

Ngày 04 tháng 01 năm 2021 Sở xây dựng tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 04/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và  bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk Quý 1 năm 2021.Giá nhân công và bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định 01/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

  • Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
  • Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
  • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Buôn Ma Thuột;

Vùng IV: Các huyện, thị xã còn lại trên địa bàn tỉnh;


Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định 01/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 01/QĐ-SXD ngày 04.01.2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Đắk Lắk bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo theo Phụ lục số 01 của  Quyết định 01/QĐ-SXD  ngày 04/01/2021

Trong đó:

 1. Giá nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng): 

+ Xăng A92: 13.345 đ/lít – Hệ số nhiên liệu phụ: 1,02;

+ Dầu diezen 0,05S-II: 11.309 đ/lít – Hệ số nhiên liệu phụ: 1,03;

+ Điện: 1.864,44 đồng/Kwh – Hệ số nhiên liệu phụ: 1,05;

2. Đơn giá nhân công bình quân (bậc thợ 3,5/7) nhóm 8: Vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng:

+ Vùng III (thành phố Buôn Ma Thuột): 245.170 đ/ngày công.

+ Vùng IV (Các huyện, thị xã còn lại): 233.640 đ/ngày công.Đơn giá nhân công bình quân nhóm 9 và nhóm 10: Vận hành, điều khiển xe:

+ Vùng III (thành phố Buôn Ma Thuột): 246.000 đ/ngày công.

+ Vùng IV (Các huyện, thị xã còn lại): 237.000 đ/ngày công.

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm

Phần mềm dự toán ETA đã Update toàn bộ dữ liệu của đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk theo quyết định 01/QĐ-SXD ngày 04/01/2021.

Đặt mua phần mềm dự toán ETA tại Đắk Lắk liên hệ:

Tel: 098.978.6232 ( Zalo:Mạnh Thắng ETA )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *