Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 mới nhất

Ngày 19 tháng 03 năm 2021 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 63/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và Quyết định số 62/QĐ-SXD bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Giá nhân công và bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 63/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ( 19/03/2021)

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Phan Thiết.

Vùng III: Thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Nam.

Vùng IV: Các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2020 theo Quyết định 62/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 62/QĐ-SXD ngày 19.03.2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bình Thuận bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 62/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

Thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

Bấm vào để cập nhật Đơn giá nhân côngBảng giá ca máy 63 tỉnh/thành phố mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *