Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 195/2023/QĐ-SXD

Ngày 06 tháng 11 năm 2023 SXD tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 195/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

TẢI PDF FULL

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN NĂM 2023

A.    Bộ đơn giá áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023

  1. Đơn giá xây dựng công trình;
  2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
  4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
Đơn giá nhân công Thái Nguyên theo Quyết định số 195/2023/QĐ-SXD

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

Xem thêm: Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đơn giá nhân công xây dưng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 được xác định theo Quyết định số 195/QĐ-SXD ngày 06 tháng 11 năm 2023 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Đơn giá gồm 3 vùng:

Ghi chú:
– Khu vực II gồm: Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên
– Khu vực III gồm: Các huyện: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ
– Khu vực IV gồm: Các huyện Võ Nhai, Định Hoá.

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 161/QĐ-SXD

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Đơn giá nhân công Thái Nguyên theo Quyết định số 195/2023/QĐ-SXD

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 195/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 195/QĐ-SXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> ẤNCập nhật dữ liệu” -> CHỌN NĂM 2023 -> lắp theo khu vực

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 195/QĐ-SXD theo hướng dẫn

Ghi chú:
– Khu vực II gồm: Các thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên
– Khu vực III gồm: Các huyện: Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ
– Khu vực IV gồm: Các huyện Võ Nhai, Định Hoá.

ÁP DỤNG GIÁ CA MÁY THEO QUYẾT ĐỊNH 196/QĐ-SXD

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Thái Nguyên
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *