Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang theo quyết định 311/QĐ-SXD ngày 30/11/2023

Ngày 30 tháng 11 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 311/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ GIANG NĂM 2023

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang theo Quyết định 45/2022/QĐ-UBND

Điều 1. Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Giang bao gồm:

1. Đơn giá Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
2. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
3. Đơn giá Khảo sát xây dựng công trình.
4. Đơn giá Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
5. Đơn giá Xây dựng công trình.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/1/2022.

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Hà Giang

Đơn giá xây dưng tỉnh Hà giang năm 2023 được xác định theo Quyết định số 311/QĐ-SXD ngày 30 tháng 11 năm 2023 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023.

Giá nhân công theo Quyết định 311/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng lương:

  1. Vùng III gồm: Thành phố Hà Giang.
  2. Vùng IV gồm: Các huyện Còn lại

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 311/QĐ-SXD

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-Cp ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 311/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

1. Tra công việc theo Đơn giá Xây dựng công trình số 45/QĐ-UBND năm 2022

2. ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 311/QĐ-SXD

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay sau đó click chuột phải, rồi chọn ‘’ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ‘’

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 311/QĐ-SXD theo hướng dẫn của từng vùng:

3. Tính trực tiếp giá ca máy theo giá nhân công quyết định 311/QĐ-SXD và giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Hà Giang
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *