Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định 14/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp Quý IV năm 2020. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định 14/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Đơn giá nhân công xây dựng quý IV tỉnh Đồng Tháp không có sự thay đổi so với quý III

Ban hành kèm theo Quyết định là phục lục bảng giá nhân công; được chia làm 3 khu vực

Vùng III: Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự

Vùng IV: các địa bàn còn lại trên địa bàn tỉnh

Bấm vào đây để tải file PDF

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dự liệu vào phần mềm

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

Bấm vào để cập nhật Đơn giá nhân côngBảng giá ca máy 63 tỉnh/thành phố mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *