Đơn giá nhân công Hà Tĩnh theo Quyết định số 151/QĐ-SXD

Ngày 01/08/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 151/QĐ-SXD; Công bố đơn giá nhân công Hà Tĩnh năm 2023. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo Quyết định 151/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Việc thực hiện chuyển tiếp được hướng dẫn thực hiện theo các quy định tại Điều 44, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Áp dụng định mức xây dựng: thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TT_BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng: Sở Xây dựng khảo sát để công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2023.

Phục lục ban hành kèm theo ban hành giá nhân công, chia làm 2 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng.

  • Vùng III : Thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
  • Vùng IV : Các huyện và thị xã còn lại.
Đơn giá nhân công HÀ TĨNH theo Quyết định số 151/2023/QĐ-SXD

TẢI VỀ PDF GỐC

Áp dụng Quyết định 151/QĐ-SXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 151/QĐ-SXD HÀ TĨNH

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay sau đó click chuột phải, rồi chọn ‘’ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ‘’

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 151/QĐ-SXD theo hướng dẫn:

Vùng III : Thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
Vùng IV : Các huyện và thị xã còn lại.

Đơn giá nhân công HÀ TĨNH theo Quyết định số 151/2023/QĐ-SXD

HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ CA MÁY HÀ TĨNH TỪ NGÀY 01/08/2023

Hướng dẫn số 2138/SXD-QLHĐXD – Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Bước 1. Áp dụng quyết định bảng giá ca máy theo vùng theo quyết định số 91/QĐ-SXD

Nguyên nhân: Do quyết định 151/QĐ-SXD chỉ thay thế quyết định nhân công số 78/QĐ-SXD nên có thể hiểu quyết định 91/QĐ_SXD vẫn còn hiệu lực áp dụng

1: Tại bảng “Máy thi công”, click chuột phải chọn lắp giá TB từ CSDL
2: Tại bảng giá thông báo hiện ra, chọn “Cập nhật dữ liệu”
3: Áp dụng quyết định đơn giá ca máy theo quyết định 91/QĐ-SXD

Bước 2: Chọn phương pháp tính “Bù Giá” và chọn bảng “Bù giá ca máy”

Bước 3: Tại bảng bù giá ca máy

1. Tại cột giá gốc
Click chuột phải chọn Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu -> chọn năm 2022 lắp giá theo nhân công theo quyết định 78/QĐ-SXD tương ứng vùng áp dụng ca máy
Click chuột phải chọn Lắp giá nhiên liệu từ file giá -> Chọn lắp giá nhiên liệu theo quyết định số 91/QĐ-SXD

2. Tại cột giá HT
Click chuột phải chọn Lắp giá nhân công từ cơ sở dữ liệu -> chọn năm 2023 lắp giá theo nhân công theo quyết định 151/QĐ-SXD tương ứng vùng áp dụng ca máy
Click chuột phải chọn Lắp giá nhiên liệu từ file giá -> Chọn lắp giá nhiên liệu theo thời điểm lập dự toán

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Hà Tĩnh
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *