Đơn giá nhân công Hà Tĩnh Quyết định 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11.10.2021 theo Thông tư 13/TT-BXD

Ngày 11 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3108/SXD-QLHĐXD; Công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. Đơn giá nhân công được chuyển đổi từ quyết định nhân công cũ trên địa bản tỉnh. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 theo Quyết định 3108/SXD-QLHĐXD

Căn cứ ban hành

Việc thực hiện chuyển tiếp được hướng dẫn thực hiện theo các quy định tại Điều 44, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Áp dụng định mức xây dựng: thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TT_BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng: trong thời gian Sở Xây dựng chưa khảo sát để công bố đơn giá nhân công xây dựng theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng , các dự án vận dụng đơn giá nhân công xây dựng theo Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh và hướng dẫn chuyển đổi nhóm nhân công tại Phụ lục IV Thông tư số 13; Đơn giá nhân công của bậc thợ bình quân cụ thể từ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 chuyển đổi sang theo cách phân nhóm của Thông tư số 13/TT-BXD;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Phục lục ban hành kèm theo ban hành giá nhân công, chia làm 3 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng.

  • Vùng III : Thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
  • Vùng IV : Các huyện và thị xã còn lại.

TẢI VỀ PDF GỐC

Áp dụng Quyết định 3108/SXD-QLHĐXD trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 3108/SXD-QLHĐXD HÀ TĨNH

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay sau đó click chuột phải, rồi chọn ‘’ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ‘’

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 3108/SXD-QLHĐXD theo hướng dẫn:

Vùng III : Thị xã Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh
Vùng IV : Các huyện và thị xã còn lại.

TÍNH GIÁ CA MÁY THEO HƯỚNG DẪN TÍNH GIÁ CA MÁY THÔNG TƯ 13/TT-BXD

Tại bảng MÁY THI CÔNG

B1: Chọn phương pháp “tính trực tiếp”

B2: Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhiên liệu từ File giá

  • Phần giá Nhiên liệu điều chỉnh theo giá hiện tại.

Bước 3: Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> lắp theo khu vực

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Hà Tĩnh
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232
Tổng hợp hướng dẫn đơn giá Nhân công – Ca máy năm 2021 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD – Mr.Thắng 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *