[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công năm 2024 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD

Ngày 22 tháng 12 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 311/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bình Thuận năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN BÌNH THUẬN NĂM 2024

A. Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

 1. Đơn giá xây dựng công trình;
 2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
 3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
 4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B. Đơn giá nhân công Bình Thuận năm 2024

Đơn giá xây dưng tỉnh Bình Thuận năm 2024 được xác định theo Quyết định số 311/QĐ-SXD ngày 22 tháng 12 năm 2023 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2023. Giá nhân công theo  Quyết định 311/QĐ-SXD được chia làm 3 vùng lương:

 • Vùng II gồm: Thành phố Phan Thiết.
  Vùng III gồm: Thị xã La Gi, các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam.
  Vùng IV gồm: Các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Tuy Phong, Phú Quý, Hàm Tân, Bắc Bình.
 • Hải Đảo thuộc vùng IV: Nhân hệ số 1,06
Đơn giá nhân công Bình thuận năm 2024

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 311/QĐ-SXD

 • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
 • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
 • Nghị định số 90/2019/NĐ-Cp ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.