Đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024 theo Quyết định số 355/2QĐ-SXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, SXD tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định số 355/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Bến Tre năm 2024. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN BẾN TRE NĂM 2024

A. Bộ đơn giá áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2023.

Bộ đơn giá 3 phần Vùng II, Vùng III, Vùng IV. Mỗi phần gồm các tập đơn giá:

  1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Xây dựng
  2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình.
  3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng.
  4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng.
  5. Đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên nghành xây dựng.
  6. Đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

Xem thêm: Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2023