Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng
Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021

[CHÍNH THỨC] Vĩnh Phúc ban hành bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 06.01.2021 theo Quyết định 08/QĐ-SXD

Ngày 06 tháng 01 năm 2021 Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Vĩnh Phúc ban hành bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 06.01.2021 theo Quyết định 08/QĐ-SXD Read More »

Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2020 Read More »

[CHÍNH THỨC] Bình Phước áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 01.01.2021 theo Quyết định 3544/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Sở xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 3544/QĐ-SXD; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[CHÍNH THỨC] Bình Phước áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 01.01.2021 theo Quyết định 3544/QĐ-SXD Read More »

[CHÍNH THỨC] Hòa Bình áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 28.12.2020 theo Quyết định 149/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 149/QĐ-SXD; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Hòa Bình áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 28.12.2020 theo Quyết định 149/QĐ-UBND Read More »

[CHÍNH THỨC] Tuyên Quang áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 28.12.2020 theo Quyết định 667/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Tuyên Quang áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 28.12.2020 theo Quyết định 667/QĐ-UBND Read More »

[CHÍNH THỨC] Phú Yên áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 10.12.2020 theo Quyết định 2059/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Phú Yên áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 10.12.2020 theo Quyết định 2059/QĐ-UBND Read More »

[CHÍNH THỨC] Hải Phòng áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 24.12.2020 theo Quyết định 3863/QĐ-UBND

Ngày 24 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Phòng ban hành Quyết định số 3863/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hải Phòng năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Hải Phòng áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 24.12.2020 theo Quyết định 3863/QĐ-UBND Read More »

[CHÍNH THỨC] Hà Tĩnh áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 22.12.2020 theo Quyết định 4354/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 4354/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Hà Tĩnh áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 22.12.2020 theo Quyết định 4354/QĐ-UBND Read More »

[CHÍNH THỨC] Phú Thọ áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 18.12.2020 theo Quyết định 3326/QĐ-UBND

Ngày 18 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 33260/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Phú Thọ áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 18.12.2020 theo Quyết định 3326/QĐ-UBND Read More »

[CHÍNH THỨC] Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh 2020 ngày 01/12/2020

Ngày 1 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

[CHÍNH THỨC] Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh 2020 ngày 01/12/2020 Read More »