Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng
Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND

Ngày 15 tháng 05 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1037/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý …

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023 theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 20/12/2022 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 22/2/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi …

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi …

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh Bến Tre ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 theo Quyết định số 2906/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bến Tre theo Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 22/12/2022, UBND tỉnh Tiền Giang ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2022 theo Quyết định số 3670/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 3670/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La theo Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh Sơn La ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định số 2574/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La theo Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 15 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3925/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 12 tháng 12 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3925/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng tỉnh Nghệ AN năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An theo Quyết định 3925/QĐ-UBND năm 2023 Read More »