Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng
Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình theo Quyết định 981/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành các Quyết định số 981/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình theo Quyết định 981/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nghệ An theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1064/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá công ích đô thị tỉnh Nghệ An 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản …

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nghệ An theo Quyết định 1064/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 996/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành các Quyết định số 996/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Trị 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị theo Quyết định 996/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 128/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 03 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành các Quyết định số 128/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định 128/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 4684/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành các Quyết định số 4684/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ninh 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định 4684/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021

Ngày 28 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành các Quyết định số 2578/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng theo Quyết định 2578/QĐ-UBND ngày 28.12.2021 Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang theo Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 11.01.2022

Ngày 11.01.2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành các Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Giang 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Giang theo Quyết định 45/QĐ-UBND ngày 11.01.2022 Read More »

Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 08.01.2021

Ngày 08 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh hà Tĩnh ban hành các Quyết định số 47/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá công ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập …

Đơn giá Công Ích đô thị tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 08.01.2021 Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 3550/QĐ-UBND ngày 31.12.2021

Ngày 31 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các Quyết định số 3550/2021/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thừa Thiên Huế 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác …

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 3550/QĐ-UBND ngày 31.12.2021 Read More »

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh/thành phố năm 2022

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 Tỉnh thành phố ban hành năm 2022 theo cơ sở Thông tư mới; Hướng dẫn xác định và lập dự toán công trình kèm theo Đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy Tổng hợp đơn giá xây dựng công trình 63 Tỉnh thành phố Tổng …

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh/thành phố năm 2022 Read More »

Call Now Button