Đơn giá Định mức xây dựng

Đơn giá định mức xây dựng
Đơn giá định mức xây dựng công trình của Bộ Xây dựng năm 2017, năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 1044/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1044/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình 2022. Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình 2022 theo Quyết định 1044/2022/QĐ-UBND Căn cứ ban hành Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng …

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 1044/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 36-37-38/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các Quyết định số 36-37-38/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình 2022. Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai 2022 theo Quyết định 36-37-38/2022/QĐ-UBND Căn cứ ban hành Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây …

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 36-37-38/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 2629/QĐ-UBND

Ngày 05 tháng 10 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành các Quyết định số 2629/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Thọ 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ theo Quyết định 2629/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND

Ngày 27 tháng 09 năm 2022 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3005/QĐ-UBND; ban hành đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022. Đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập …

Đơn giá xây dựng Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 1994/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 09 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành các Quyết định số 1994/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 1994/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng theo Quyết định 2595/QĐ-UBND

Ngày 10 tháng 08 năm 2022 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành các Quyết định số 2595/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình thành phố Hải Phòng 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác …

Đơn giá xây dựng thành phố Hải Phòng theo Quyết định 2595/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định theo Quyết định 1232/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 07 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành các Quyết định số 1232/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định theo Quyết định 1232/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1005/QĐ-UBND

Ngày 28 tháng 06 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành các Quyết định số 1005/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái theo Quyết định 1005/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình theo Quyết định 981/QĐ-UBND

Ngày 23 tháng 05 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành các Quyết định số 981/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hòa Bình 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình theo Quyết định 981/QĐ-UBND Read More »

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nghệ An theo Quyết định 1064/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 04 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1064/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá công ích đô thị tỉnh Nghệ An 2022. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản …

Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nghệ An theo Quyết định 1064/QĐ-UBND Read More »

Call Now Button