Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021

Ngày 31/12/2020 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành 04 tập định mức, đơn giá công trình viễn thông làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính viễn thông. Các tập định mức này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021.

Các tập định mức công trình viễn thông bao gồm:

Thông tư 44/TT-BTTTT về ban hành định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Thông tư 45/TT-BTTTT về ban hành định mức khảo sát để lập dự án công trình bưu chính, viễn thông.

Thông tư 46/TT-BTTTT về định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện.

Thông tư 47/TT-BTTTT về định mức khảo sát để lập thiết kế – dự toán công trình bưu chính, viễn thông.

Nội dung của các tập định mức như sau:

Định mức công trình viễn thông bao gồm: Mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc; điều kiện áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức gồm: Hao phí về vật liệu chính; vật liệu phụ; nhân công và máy thi công.

Định mức công trình bưu chính viễn thông áp dụng đối với cơ quan, tổ chức; cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính; viễn thông; các dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công; dự án PPP.

Hướng dẫn tải định mức viễn thông như sau:

Hiện tại, phần mềm dự toán Eta đã câp nhập đầy đủ nội dung của 04 tập định mức công trình viễn thông nêu trên. Để áp dụng trong công tác lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông năm 2021 các bạn thực hiện theo các bước như sau: (lưu ý: Bộ thông tin và truyền thông chỉ ban hành định mức và không ban hành bộ đơn giá ngành bưu chính viễn thông). Do đó khi nhập mã công việc vào bảng Tiên lượng (dự toán) các bạn sẽ không thấy có đơn giá vật liệu; nhân công và máy thi công. Để lập dự toán, dự thầu đầy đủ cho công trình bưu chính, viễn thông mới nhất các bạn vui lòng xem Video hướng dẫn chi tiết (tại đây)

Bước 1: Tải định mức viễn thông

Đầu tiên các bạn mở phần mềm dự toán Eta lên sau đó Click chuột vào Menu (tải đơn giá). Tiếp theo các bạn kéo chuột xuống phía dưới của cửa sổ tải đơn giá, tìm đến (Viễn thông) và click vào (Tải về) hoặc (Cập nhật). Các bạn xem hình sau đây để thực hiện nhé.

Bước 2: Chọn 04 tập định mức viễn thông để sử dụng

Sau khi tải thành công các tập định mức công trình viễn thông; để sử dụng các tập định mức này các bạn cần tích chuột vào 04 phần định mức như hình sau.

định mức công trình viễn thông

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *