Đơn giá ca máy và nhân công Quý IV tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Sở xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 172/QĐ-SXD; công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang quý IV năm 2020. Giá nhân công và bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang Quý IV năm 2020 theo Quyết định 172/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ( 22/12/2020)

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, Các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV: Thị xã Long Mỹ, Các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Bấm vào đây để tải file PDF

Bảng giá ca máy

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Hậu Giang Quý IV năm 2020 theo Quyết định 172/QĐ-SXD ngày 22/12/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Hậu Giang bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 172/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng

Tải về PDF bảng giá ca máy

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dự liệu vào phần mềm

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

Bấm vào để cập nhật Đơn giá nhân côngBảng giá ca máy 63 tỉnh/thành phố mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *