Định mức chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT

Ngày 22/12/2022 Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 36/2022/TT-BCT; về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT

Căn cứ ban hành

Luật Xây dựng ngày 18/6/2014

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020

Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo;

Ngày 22/12/2022 Bộ Công thương đã ban hành quyết định 36/2022/TT-BCT; về việc công bố Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2023

Kết cấu định mức dự toán theo Thông tư 36/2022/TT-BCT

Định mức được chia làm 2 phần

  1. Phần I : Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện.
  2. Phần II: Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt trạm biến áp.

Cập nhật Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT trên dự toán Eta

Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện; và lắp đặt trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT; phục vụ cho công tác lập; thẩm tra dự toán; thanh quyết toán công trình lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.

Để cập nhật, sử dụng trên phần mềm bạn thực hiện như sau

Bước 1 : Bấm nút ” Chọn đơn giá ”

Bước 2 : Chọn đến phần ” Điện ”

Bước 3 : Trong danh sách đơn giá chọn phần dữ liệu của Thông tư 36/2022/TT-BCT để tải về, tích chọn rồi bấm áp dụng.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mr. Thắng 098.978.6232/ 0982.565.638

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *