Danh mục địa bàn Vùng 2 từ ngày 12.05.2021 -Petrolimex

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Tập Đoàn xăng đầu Việt Nam ban hành Quyết định số 254/PLX-QĐ-TGD; về ban hành danh mục địa bàn vùng 2. Quyết định là căn cứ để áp dụng giá xăng dầu vùng 1, vùng 2 theo công bố giá của Tập đoàn.

Chi tiết Quyết định

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *