[ Đà Nẵng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3201/2023/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3201/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG NĂM 2023

A.    Bộ đơn giá áp dụng khi lập dự toán địa bàn thành phố Đà Nẵng

Các đơn giá này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đơn giá nhân công xây dưng thành phố Đà Nẵng năm 2023 được xác định theo Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc công bố đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Có hiệu lực từ ngày .

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 3201/QĐ-SXD

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 3201/QĐ-UBND trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 3201/QĐ-UBND

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> CHỌN NĂM 2023 -> lắp theo khu vực

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 3201/QĐ-UBND theo hướng dẫn

TÍNH GIÁ CA MÁY THEO QUYẾT ĐỊNH 3200/QĐ-SXD ngày 13/12/2022

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Đà Nẵng
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *