Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của tỉnh/TP được cập nhật nhanh chóng- chính xác kịp thời để phù hợp. Trong quá trình lập dự toán – dự thầu các công trình xây dựng năm 2020, 2021. Các tỉnh, thành phố đã công bố giá bán vật liệu theo tháng hoặc theo quý.

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Công bố giá vật liệu tỉnh Tây Ninh của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2021 779/CBVLXD-LS 05.04.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tây Ninh Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Phú Thọ Quý III

Công bố giá vật liệu tỉnh Phú Thọ của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 2021 1528/CBLS-XD-TC Công bố giá vật liệu …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Phú Thọ Quý III Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III

Công bố giá vật liệu tỉnh Ninh Thuận của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 8 năm 2021 2937/SXD-QLHĐXD&HTKT 09.08.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Ninh Thuận Quý III Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Lào Cai tháng 10 năm 2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Lào Cai của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 10 năm 2021 386/CB-SGTVTXD 26.10.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Lào Cai tháng 10 năm 2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hà Giang

Công bố giá vật liệu tỉnh Hà Giang của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 2021 01/CB-LS 12.01.2022 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hà Giang Read More »

Công bố giá Vật liệu tỉnh Bắc Kạn

Năm 2020 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 2021 địa bàn tỉnh Bắc Kạn 1197/CBGLS-XD-TC 09.07.2021 Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 2021 địa bàn tỉnh Bắc Kạn 481/CBGLS-XD-TC 31.03.2021 …

Công bố giá Vật liệu tỉnh Bắc Kạn Read More »

Công bố giá vật liệu Bà Rịa – Vũng Tàu hàng tháng năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2022 của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2022 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 5 năm 2022 Công bố giá …

Công bố giá vật liệu Bà Rịa – Vũng Tàu hàng tháng năm 2022 Read More »

Giá vật liệu tỉnh Cao Bằng mới nhất 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Cao Bằng của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2022 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá THÉP xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 3 năm 2022 429/SXD-KTVLXD 23.03.2022 Công bố giá THÉP xây …

Giá vật liệu tỉnh Cao Bằng mới nhất 2022 Read More »

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Bình Dương của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 10, 11, 12 năm 2021 4525/CBG-SXD 31.12.2021 Công bố …

Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2022 Read More »

Call Now Button