Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của tỉnh/TP được cập nhật nhanh chóng- chính xác kịp thời để phù hợp. Trong quá trình lập dự toán – dự thầu các công trình xây dựng năm 2020, 2021. Các tỉnh, thành phố đã công bố giá bán vật liệu theo tháng hoặc theo quý.

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh Quý 2

Công bố giá vật liệu tp.Hồ Chí Minh của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 2021 7701/TB-SXD-VLXD 12.07.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh Quý 2 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hòa Bình Quý 2/2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Hòa Bình của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 2021 2646/SXD-KT&VLXD 30.07.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Hòa Bình Quý 2/2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Bạc Liêu của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2022 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 5 năm 2022 Công bố giá vật liệu xây …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tháng 12 năm 2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2021

Công bố giá tỉnh Quảng Ngãi của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 2020/SXD-KT&VL 04.10.2021 Công bố giá vật liệu xây …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tháng 9 năm 2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 02 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Đồng Tháp của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2022 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 3 năm 2022 Công bố giá vật liệu xây …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 02 năm 2022 Read More »

Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang hàng tháng năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh An Giang của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2022 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2022 Công bố giá vật liệu xây …

Giá vật liệu xây dựng tỉnh An Giang hàng tháng năm 2022 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Nam Định của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 10 năm 2021 10/2021/CBGVL-LS 04.11.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Nam Định tháng 10 năm 2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Bình tháng 7/ 2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Quảng Bình của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 1934/CBG-SXD 04.08.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Bình tháng 7/ 2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7

Công bố giá vật liệu tỉnh Thừa Thiên Huế của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 7 năm 2021 2737/LSXD-TC 29.07.2021 Công bố giá …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 7 Read More »

Giá vật liệu Liên sở Xây Dựng – Tài Chính thành phố Cần Thơ mới nhất năm 2022

Công bố giá vật liệu thành phố Cần Thơ của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2022 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2022 Công bố giá vật liệu …

Giá vật liệu Liên sở Xây Dựng – Tài Chính thành phố Cần Thơ mới nhất năm 2022 Read More »

Call Now Button