Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng
Công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của tỉnh/TP được cập nhật nhanh chóng- chính xác kịp thời để phù hợp. Trong quá trình lập dự toán – dự thầu các công trình xây dựng năm 2020, 2021. Các tỉnh, thành phố đã công bố giá bán vật liệu theo tháng hoặc theo quý.

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 6/2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Thái Bình của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 10 năm 2021 Công bố giá vật liệu xây …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 6/2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 9

Công bố giá vật liệu tỉnh Tiền Giang của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 216/QĐ-SXD 04.10.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tiền Giang tháng 9 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Quý 4/2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Tuyên Quang năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới đây: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 2021 2066/CBGVL-SXD 05.10.2021 Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Tuyên Quang Quý 4/2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Vĩnh Long của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 2261/CB-LS 08.10.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2021 Read More »

Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố năm 2022

Hàng tháng, Liên Sở Xây dựng và Tài chính đều công bố giá Vật liệu mới trên địa bàn tỉnh/ thành phố, đây là nguồn tài liệu cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham khảo áp dụng lập dự toán xây dựng công trình. Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật toàn …

Công bố Giá vật liệu mới nhất của 63 tỉnh/ thành phố năm 2022 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng của tỉnh Vĩnh Phúc Quý 3 năm 2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Vĩnh Phúc của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 2021 3784/SXD-KTVLXD 05.10.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng của tỉnh Vĩnh Phúc Quý 3 năm 2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Yên Bái Quý 4/2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Yên Bái của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 2021 2417/SXD-KT 15.10.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Yên Bái Quý 4/2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 9 năm 2021

Công bố giá vật liệu tỉnh Lai Châu của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 9 năm 2021 1224/CB-SXD 06.10.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 9 năm 2021 Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Điện Biên tháng 03 năm 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Điện Biên của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2022 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 4 năm 2022 Công bố giá vật liệu xây …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Điện Biên tháng 03 năm 2022 Read More »