Công bố giá Vật liệu tỉnh Bắc Kạn

Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 2021 địa bàn tỉnh Bắc Kạn1197/CBGLS-XD-TC09.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 2021 địa bàn tỉnh Bắc Kạn481/CBGLS-XD-TC31.03.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 2020 địa bàn tỉnh Bắc Kạn2401/CBGLS-XD-TC31.12.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 2020 địa bàn tỉnh Bắc Kạn 1664/CBGLS-SXD-STC 30.09.2020

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *