Giá vật liệu tỉnh Cao Bằng mới nhất 2022

Công bố giá vật liệu tỉnh Cao Bằng của liên sở xây dựng – tài chính năm 2022 được tổng hợp theo bảng dưới:

Năm 2022
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá THÉP xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 3 năm 2022429/SXD-KTVLXD23.03.2022
Công bố giá THÉP xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 2 năm 2022267/SXD-KTVLXD28.02.2022
Công bố giá THÉP xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 1 năm 2022123/SXD-KTVLXD25.01.2022
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 2022280/SXD-KTVLXD28.02.2022
Năm 2021
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 20212185/SCBLS-SXD-STC24.11.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 20211407/SCBLS-SXD-STC20.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 8 năm 20211408/SCBLS-SXD-STC20.08.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 7 năm 20211185/SCBLS-SXD-STC23.07.2021
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 2021212/SCBLS-SXD-STC25.02.2021
Năm 2020
Nội dungSố HiệuNgày ban hành
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 4 năm 20201717/SCBLS-SXD-STC20.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 3 năm 20201768/SCBLS-SXD-STC 30.11.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 2 năm 20201133 /SCBLS-SXD-STC 20.08.2020
Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Quý 1 năm 20201203 /SCBLS-SXD-STC 31.08.2020

Hướng dẫn áp dụng Giá vật liệu tỉnh Cao Bằng 2022

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU.png
  • B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.
  • B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.
This image has an empty alt attribute; its file name is GIA-VAT-LIEU-2.png
  • B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp
Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Cao Bằng, liên hệ Hotline:
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *