[CHÍNH THỨC] Thái Nguyên áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 15.01.2021 theo Quyết định 50/QĐ-UBND

Ngày 12 tháng 01 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND về ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng..
 3. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 6. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 8. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

1. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày 15/01/2021 và thay thể bộ đơn giá trước đó của tỉnh Thái Nguyên. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định 50/QĐ-UBND.

2. Bộ đơn giá gồm 5 tập, được xây dựng cho 3 vùng :

 • Đơn giá xây dựng công trình.
 • Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
 • Đơn giá khảo sát xây dựng công trình.
 • Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
 • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Nội dung đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định số 50/QĐ-SXD

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2020 theo Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng.

 • Vùng II: thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên
 • Vùng III: các Huyện Phú Bình, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ.
 • Vùng IV: các huyện Định Hóa, Võ Nhai

c. Chi phí ca máy

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 01/06/2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Nguyên bao gồm:

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD

b, Nhân công lái máy theo theo Quyết định 1551/QĐ-UBND ngày 01/06/2020. Hướng dẫn Thông tư 15/2019/TT-BXD

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD của Bộ Xây dựng

e, Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 20/7/2020

Hướng dẫn cập nhật trên phần mềm dự toán ETA

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên chia làm 3 vùng, xây dựng trên cơ sở dữ liệu của vùng II, anh/ chị lập dự toán trên địa bàn Vùng III, vùng IV tiến hành bù giá.

 • Vùng II: thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên
 • Vùng III: các Huyện Phú Bình, Đại Từ, Phú Lương, Đồng Hỷ.
 • Vùng IV: các huyện Định Hóa, Võ Nhai

TOÀN BỘ DỮ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Thái Nguyên liên h:

Hotline: 098.978.6232
Mạnh Thắng ETA

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *