[CHÍNH THỨC] Hà Tĩnh áp dụng bộ đơn giá xây dựng mới từ ngày 22.12.2020 theo Quyết định 4354/QĐ-UBND

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 4354/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/2020/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng..
 3. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 6. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 8. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

1. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký và thay thể bộ đơn giá trước đó của tỉnh Hà Tĩnh. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định 4354/QĐ-UBND.

2. Bộ đơn giá gồm các phần sau :

 • Đơn giá xây dựng công trình.
 • Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
 • Đơn giá khảo sát xây dựng công trình.
 • Đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
 • Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Nội dung đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/2020/QĐ-UBND

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 2457/QĐ-UBND ngày 3/8/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Tải về PDF đơn giá nhân công 2457/QĐ-UBND

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/09/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công bố cá máy và thiết bị thi công xây dựng.

Tải về PDF bảng giá ca máy 131/QĐ-SXD

Lịch hội thảo ban hành và tập huấn áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh 4354/QĐ-UBND

Thời gian: 01 ngày (bắt dầu từ 7h30 Sáng thứ 2, ngày 28/12/2020).

Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sailing Tower Hà Tĩnh – số 2 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp Hà Tĩnh

Bộ đơn giá xây dựng chia làm 2 vùng, các bạn lưu ý chọn để sử dụng:

Vùng III gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh

Vùng IV gồm: Thị xã Hồng Lĩnh, Các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà

Phần mềm dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu chuẩn , chính xác theo bộ gốc, anh/ chị cập nhật lại để có thể sử dụng.

Đặt mua đơn giá phần mềm dự toán Eta tại Hà Tĩnh liên hệ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *