Cập nhật giá vật liệu tháng 4 tỉnh Đồng Tháp

Ngày 20/05/2021, Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành Công bố số 774/SXD-CBG. Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thời điểm tháng 4 năm 2021.

Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bình quân phổ biến tại thời điểm tháng 4 năm 2021 có giá trị tham khảo cho việc lập dự toán và thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành theo thời điểm cho tất cả các công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp…, lập các dự án đầu tư xây dựng cho tất cả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh như phụ lục chi tiết kèm theo.

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

B1 : Trong Sheet “Giá vật liệu”; chọn chuột phải, sau đó chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu “.

B2 : Sau khi phần mềm hiện ra ” Danh sách giá thông báo”; người dùng tiến hành chọn thời gian, địa bàn cần áp giá để tải về để áp dụng.

B3 : Chọn vùng cần áp; và cách thức áp

Ở đây có 3 cách thức áp :

  • Áp giá thấp nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá cao nhất : áp mức giá cao nhất trong công bố
  • Áp giá nâng cao : thấy các mức giá qua đó lựa chọn mức giá phù hợp

Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Đồng Tháp, liên hệ Hotline:

Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *