Cập nhật giá vật liệu tháng 4 tỉnh Bình Dương

Ngày 13/05/2021, Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Công bố số 1560/CBG-SXD. Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời điểm tháng 1,2,3,4 năm 2021.

Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bình quân phổ biến tại thời điểm tháng 4 năm 2021 có giá trị tham khảo cho việc lập dự toán và thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành theo thời điểm cho tất cả các công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp…, lập các dự án đầu tư xây dựng cho tất cả các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh như phụ lục chi tiết kèm theo.

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu giá thông báo vật liệu kèm theo công bố. Mọi người nhanh chóng cập nhật về để sử dụng nhé!

Cần hỗ trợ lập dự toán tỉnh Bình Dương, liên hệ Hotline:

Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *