CÁCH XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CHI PHÍ NHIÊN LIỆU PHỤ CÓ GIÁ TRỊ LÀ BAO NHIÊU ? QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN NÀO ?

Trả lời :

-hệ số chi phí nhiên liệu phụ cho một ca máy làm việc , được xác định cho từng loại máy và điều kiện cụ thể cảu công trình . Cụ thể hệ số các loại máy như sau :

+ Máy và thiết bị chạy động cơ xăng : 1,02

+ Máy và thiết bị chạy bằng động cơ diesel : 1,03

+ Máy và thiết bị chạy bằng động cơ điện : 1,05

– Hệ số chi phí nhiên liệu phụ được quy định tại khoản d mục 1.3 phụ lục số 1 cảu thông tư 11/2019/TT-BXD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *