Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 01 năm 2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023.

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023 theo Quyết định số 381/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

  1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
  2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  4. Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
  5. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
Ngày 16 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng Thành phố Hà Nội năm 2023

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký 16/01/2023. thay thế các phần đơn giá trước đó của Thành phố Hà Nội.

Các phần đơn giá được ban hành cùng bộ

  1. Đơn giá xây dựng công trình – Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình – theo Quyết định 378/QĐ-UBND.
  2. Đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo trì công trình xây dựng – theo Quyết định 377/QĐ-UBND.
  3. Đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng – theo Quyết định 380/QĐ-UBND.
  4. Đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng – theo Quyết định 381/QĐ-UBND.

Phương pháp tính toán bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 1265/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2021 của SXD thành phố Hà Nội.

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 1265/2022/QĐ-SXD – Mr.Thắng 0989786232

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí ca máy được xác định theo Quyết định 1266/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

[ Hà Nội ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 1266/2022/QĐ-SXD – Mr.Thắng 0989786232

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội năm 2023 trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung đơn giá Thành phố Hà Nội theo quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 16 tháng  01 năm 2023.

Để cập nhật và sử dụng phục vụ cho công việc vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Hà Nội”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Hà Nội” để tra cứu công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *