[ Bình Định ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 973/2022/UBND_KT

Ngày 28 tháng 02 năm 2022 SXD tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 973/UBND_KT công bố đơn giá nhân công Tỉnh Bình Định năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây … Đọc tiếp [ Bình Định ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 973/2022/UBND_KT