[ Bến Tre ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2003/2022/QĐ-UBND

Ngày 07 tháng 09 năm 2022 UBND Bến Tre tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây … Đọc tiếp [ Bến Tre ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2003/2022/QĐ-UBND