[ Bến Tre ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 2003/2022/QĐ-UBND

Ngày 07 tháng 09 năm 2022 UBND Bến Tre tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

CƠ SỞ SỬ DỤNG VÀO LẬP DỰ TOÁN TRÊN ĐỊA BÀN BẾN TRE NĂM 2022

A.    Bộ định mức áp dụng khi lập dự toán địa bàn tỉnh Bến Tre

Bộ định mức được ban hành theo Thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021. Có hiệu lực từ ngày 15/10/2021. Gồm các phần định mức:

  1. Đơn giá xây dựng công trình;
  2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình;
  4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

Các định mức này đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán Eta. Khi sử dụng quý khách vui lòng lựa chọn các đơn giá để tra cứu, làm việc.

B.     Đơn giá nhân công địa bàn tỉnh Bến Tre

Đơn giá nhân công xây dưng tỉnh Bến Tre năm 2022 được xác định theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 07 tháng 09 năm 2022 về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2022. Đơn giá gồm 3 vùng:

Vùng 2: – Thành phố Bến Tre, Huyện Châu Thành
Vùng 3: Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam.
Vùng 4: Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú.

Căn cứ xác định mức lương theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND

  • Luật xây dựng ngày 18.06.2014; Luật sửa đổi bổ sùng một số điều của Luật Xây dựng ngày 17.06.2021;
  • Nghị định 10/2021.NĐ-CP ngày 09.02.2021 của chính phủ về Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15.11.2021 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
  • Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

 Theo phụ lục IV thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn dùng hệ số các bậc nhân công và phương pháp nội suy đường chéo để tính toán các bậc nhân công khác.

Tải về PDF gốc

Áp dụng Quyết định 2003/QĐ-UBND trên Dự toán ETA

ÁP DỤNG GIÁ NHÂN CÔNG THEO QUYẾT ĐỊNH 2003/QĐ-UBND

B1 : Chọn cách tính giá nhân công là nhập tay Chọn Chuột phải -> Lắp Giá nhân công từ Cơ sở dữ liệu -> ẤN TẢI VỀ -> CHỌN NĂM 2022 -> lắp theo khu vực

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 2003/QĐ-UBND theo hướng dẫn

Vùng 2: – Thành phố Bến Tre, Huyện Châu Thành
Vùng 3: Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam.
Vùng 4: Các huyện Chợ Lách, Giồng Trôm, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú.

Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 2088/2022/QĐ_UBND

Đặt mua phần mềm dự toán ETA giá tốt tại Bến Tre
Mạnh Thắng ETA – 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *