Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-SXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 406/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2022.

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2022 theo Quyết định 406/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng:

Đơn giá NHÂN CÔNG năm 2022 theo Quyết định số 406/QĐ-SXD tỉnh Đồng Tháp – Mr.Thắng 098 978 6232

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sóc Trăng năm 2021 theo Quyết định 406/QĐ-SXD ngày 29.12.2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Tải về đầy đủ PDF:

https://drive.google.com/file/d/1pc7WuXa00lFd3lqYYNSSaKqK4E3llB3S/view?usp=sharing

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 29.12.2021

CHÚ Ý:

Giá điện (bình quân): 1.684,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 95-III: 20.834 đ/lít.
+ Dầu diezel 0,05S-II: 16.711 đ/lít.

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;
– Trường hợp các loại máy chưa có trong quy định thì việc xác định giá ca máy thực hiện theo các phương pháp khảo sát, xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy tại Phụ lục V – Thông tư số 13/2021/TT-BXD để xác định giá ca máy

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm

Phần mềm dự toán ETA đã Update toàn bộ dữ liệu của bảng giá ca máy theo quyết định 406/QĐ-SXD ngày 29.12.2021.

B1 : Chọn cách tính giá ca máy là nhập tay sau đó click chuột phải, rồi chọn ‘’ Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu ‘

B2 : Chọn áp dụng theo Quyết định 406/QĐ-SXD theo hướng dẫn:

Vùng III: áp dụng đối với địa bàn các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự (thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp);
Vùng IV: áp dụng đối với các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp;

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *