Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 216/QĐ-SXD; về công bố bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

  1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
  2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
  3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
  4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 216/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng :

Vùng III: công các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự ( Thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Vùng IV: Các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy số 216/QĐ-SXD

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0216.745
Dầu Diezelđ/lít1,0313.427
Điệnđ/kWh1,051.684,44

Bấm vào đây để tải bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Tải và áp dụng trên phần mềm Dự toán Eta

Dữ liệu của Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 216/QĐ-SXD đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta. Quý khách hàng vui lòng tải về, cập nhật và áp dụng phục vụ cho công việc.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Đồng Tháp”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Thắng – Dự Toán ETA: 0989786232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *