Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD

Ngày 08 tháng 10 năm 2021, Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 256/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021.

Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng:

Quyết định số 255/QĐ-SXD ngày 08.10.2021 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD ngày 28.09.2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Tải về đầy đủ PDF:

https://drive.google.com/file/d/1TEEEh8LKgEMrm5Ko22BQJOaH52U0qVbj/preview

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021)

Đơn giá Ca máy chia thành:

  • Vùng II: Thành phố Phan Thiết
  • Vùng III: Thị xã La Gi ; các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam
  • Vùng IV: Các huyện còn lại.

CHÚ Ý:

Giá điện (bình quân): 1.864,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí số 23/2021/PLX-TCBC ngày 25/9/2021 của Tập đoàn xăng dầu
Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 95-III: 20.336 đ/lít. (Vùng 2)
+ Dầu diezel 0,05S-II: 15.373 đ/lít. (Vùng 2)

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
– Trường hợp các loại máy chưa có trong quy định thì việc xác định giá ca máy thực hiện theo các phương pháp khảo sát, xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy tại Phụ lục V – Thông tư số 13/2021/TT-BXD để xác định giá ca máy

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm

Phần mềm dự toán ETA đã Update toàn bộ dữ liệu của bảng giá ca máy theo quyết định 256/QĐ-SXD ngày 08.10.2021 và đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận theo Quyết định 255/QĐ-SXD ngày 08.10.2021.

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

Bấm vào để cập nhật Đơn giá nhân côngBảng giá ca máy 63 tỉnh/thành phố mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *