Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Sở giao thông xây dựng tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND công bố bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Nghị định 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng:

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15.10.2021 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc ninh.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND ngày 26.11.2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Tải về đầy đủ PDF:

https://drive.google.com/file/d/1MJ2BLeF-JGu8AJnCNtRHrp8hvnNxHbu0/view?usp=sharing

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01.12.2021

CHÚ Ý:

Giá điện (bình quân): 1.684,44 đ/kwh (theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương)
– Giá xăng, dầu diezel được lấy theo Thông cáo báo chí của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam – Petrolimex.
+ Xăng Ron 92-II: 18.817 đ/lít.
+ Dầu diezel 0,05S-II: 15.073 đ/lít.

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
– Trường hợp các loại máy chưa có trong quy định thì việc xác định giá ca máy thực hiện theo các phương pháp khảo sát, xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy tại Phụ lục V – Thông tư số 13/2021/TT-BXD để xác định giá ca máy

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm

Phần mềm dự toán ETA đã Update toàn bộ dữ liệu của bảng giá ca máy theo quyết định 486/QĐ-UBND ngày 26.11.2021 và đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 391/QĐ_UBND ngày 15.10.2021.

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 15.10.2021- Mr.Thắng 098 978 6232

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *