Bảng giá ca máy thiết bị

Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị thi công 63 tỉnh thành phố công bố mới nhất . Làm sơ sở để xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thành phố

Cập nhật mới nhất theo thông báo của các tỉnh thành phố

[ Đắk Nông ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 703/2022/QĐ_SXD

Ngày 27 tháng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 703/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Đắk Nông ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 703/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Sơn La ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 1220/2022/QĐ_SXD

Ngày 17 tháng 06 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1220/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Sơn La ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 1220/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Hà Tĩnh ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 91/2022/QĐ_SXD

Ngày 24 háng 06 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 91/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Hà Tĩnh ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 91/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Phú Thọ ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 90/2022/QĐ_SXD

Ngày 22 háng 06 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 90/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Phú Thọ ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 90/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Hải Phòng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 156/2022/QĐ_SXD

Ngày 13 háng 05 năm 2022 Sở xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 156/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Hải Phòng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 156/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Long An ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD

Ngày 22 háng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Long An ban hành Quyết định số 170/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Long An ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Lào Cai ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 232/2022/QĐ – SGTVTXD

Ngày 27 háng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 232/QĐ – SGTVTXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Lào Cai ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 232/2022/QĐ – SGTVTXD Read More »

[ Nam Định ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 67/2022/QĐ-SXD

Ngày 29 háng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 67/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Nam Định ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 67/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hòa Bình ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 34/2022/QĐ-SXD

Ngày 29 háng 03 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 34/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Hòa Bình ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 34/2022/QĐ-SXD Read More »

Call Now Button