Bảng giá ca máy thiết bị

Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị thi công 63 tỉnh thành phố công bố mới nhất . Làm sơ sở để xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thành phố

Cập nhật mới nhất theo thông báo của các tỉnh thành phố

[ Hà Tĩnh ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 91/2022/QĐ_SXD

Ngày 24 háng 06 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 91/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Hà Tĩnh ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 91/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Phú Thọ ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 90/2022/QĐ_SXD

Ngày 22 háng 06 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 90/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Phú Thọ ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 90/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Hải Phòng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 156/2022/QĐ_SXD

Ngày 13 háng 05 năm 2022 Sở xây dựng thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 156/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Hải Phòng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 156/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Long An ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD

Ngày 22 háng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Long An ban hành Quyết định số 170/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Long An ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 170/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Lào Cai ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 232/2022/QĐ – SGTVTXD

Ngày 27 háng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 232/QĐ – SGTVTXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Lào Cai ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 232/2022/QĐ – SGTVTXD Read More »

[ Nam Định ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 67/2022/QĐ-SXD

Ngày 29 háng 04 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 67/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Nam Định ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 67/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Hòa Bình ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 34/2022/QĐ-SXD

Ngày 29 háng 03 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 34/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Hòa Bình ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 34/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Bình Định ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 975/2022/UBND_KT

Ngày 28 háng 02 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 975/ UBND_KTcông bố bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Bình Định ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 975/2022/UBND_KT Read More »

[ Sóc Trăng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 33/2022/QĐ-SXD

Ngày 10 tháng 02 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 33/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Sóc Trăng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 33/2022/QĐ-SXD Read More »

Call Now Button