Bảng giá ca máy thiết bị

Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị thi công 63 tỉnh thành phố công bố mới nhất . Làm sơ sở để xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thành phố

Cập nhật mới nhất theo thông báo của các tỉnh thành phố

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máynăm 2022 theo Quyết định số 283-284/QĐ-SXD–

Tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 283-284/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máynăm 2022 theo Quyết định số 283-284/QĐ-SXD– Read More »

[ Hồ Chí Minh ] Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công – ca máy theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD năm 2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2188/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản …

[ Hồ Chí Minh ] Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công – ca máy theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD năm 2022 Read More »

[ Đồng Nai ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD

Tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 217-218/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Đồng Nai ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD Read More »

[ Trà Vinh ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD

Ngày 9 tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 217-218/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

[ Trà Vinh ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD Read More »

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 424/2022/QĐ_SXD

Ngày 07 tháng 11 năm 2022 SXD tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 424/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 424/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 412/2022/QĐ_SXD

Ngày 31 tháng 10 năm 2022 SXD tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 412/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 412/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Thái Nguyên ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 162/2022/QĐ_SXD

Ngày 15 tháng 09 năm 2022 SXD tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 162/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Thái Nguyên ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 162/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Lai Châu ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 82/2022/QĐ_SXD

Ngày 20 tháng 09 năm 2022 SXD tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 82/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Lai Châu ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 82/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Khánh Hòa ] Đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 3044/2022/SXD-QLCL

Ngày 23 tháng 09 năm 2022 SXD tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3044/SXD-QLCL công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Khánh Hòa năm 2022. Giá nhân công và bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công …

[ Khánh Hòa ] Đơn giá nhân công và giá ca máy theo Quyết định số 3044/2022/SXD-QLCL Read More »

[ Hậu Giang ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy theo Quyết định số 84/2022/QĐ-SXD

Ngày 15 tháng 09 năm 2022 SXD Hậu Giang tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Hậu Giang ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy theo Quyết định số 84/2022/QĐ-SXD Read More »

Call Now Button