Bảng giá ca máy thiết bị

Cập nhật bảng giá ca máy thiết bị thi công 63 tỉnh thành phố công bố mới nhất . Làm sơ sở để xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thành phố

Cập nhật mới nhất theo thông báo của các tỉnh thành phố

Áp dụng Bảng giá ca máy Sóc Trăng theo Quyết định số 47/2023/QĐ_SXD

Ngày 16 tháng 05 năm 2023 SXD tỉnh Sóc Trăng ban hành bảng giá ca máy Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định số 47/QĐ-SXD. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. …

Áp dụng Bảng giá ca máy Sóc Trăng theo Quyết định số 47/2023/QĐ_SXD Read More »

Áp dụng giá ca máy Bình Dương theo Quyết định số 69/QĐ-SXD

Ngày 11 tháng 05 năm 2023 SXD tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3200/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy Bình Dương năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

Áp dụng giá ca máy Bình Dương theo Quyết định số 69/QĐ-SXD Read More »

[ Đà Nẵng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 3200/2022/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND công bố bảng giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Đà Nẵng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 3200/2022/QĐ-UBND Read More »

[Tây Ninh] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 168/2023/QĐ_SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 168/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[Tây Ninh] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 168/2023/QĐ_SXD Read More »

[ Thừa Thiên Huế ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 218/2023/QĐ-SXD

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 218/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Thừa Thiên Huế ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 218/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Hà Nội ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 935/2022/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 935/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy thành phố Hà Nội năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Hà Nội ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 935/2022/QĐ-SXD Read More »

[ Vĩnh Long ] Bảng giá ca máy tỉnh theo Quyết định số 167/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 167/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Vĩnh Long ] Bảng giá ca máy tỉnh theo Quyết định số 167/2023/QĐ-SXD Read More »

[Bắc Giang] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 399/2023/QĐ-SXD

Ngày 29 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 399/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[Bắc Giang] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 399/2023/QĐ-SXD Read More »