Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 theo Quyết định 158/QĐ-SXD

Ngày 28 tháng 09 năm 2021, Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành Quyết định số 158/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021.

Bảng giá ca máy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 theo Quyết định 158/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 10/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 31.08.2021 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng:

Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 28.09.2021 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021 theo Quyết định 158/QĐ-SXD ngày 28.09.2020. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021)

Đơn giá Ca máy chia thành:

  • Thành phố Vũng Tàu; Thị xã Phú Mỹ
  • Thành phố Bà Rịa
  • Huyện Côn Đảo
  • Các Huyện còn lại (trừ Côn Đảo)

CHÚ Ý:
– Giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm thuế VAT) sử dụng để tính chi phí nhiên liệu; năng lượng là:
+ Xăng E5 RON 92-II : 18.309 đồng/lít;
+ Diesel 0,05S-II : 14.564 đồng/lít;
+ Điện năng: 1.864,44 đồng/kWh

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở phục vụ công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Trường hợp các loại máy chưa có trong quy định thì việc xác định giá ca máy thực hiện theo các phương pháp khảo sát, xác định định mức các hao phí và các dữ liệu cơ bản của giá ca máy tại Phụ lục V – Thông tư số 13/2021/TT-BXD để xác định giá ca máy

Dự toán ETA đã cập nhật toàn bộ dữ liệu vào phần mềm

Phần mềm dự toán ETA đã Update toàn bộ dữ liệu của bảng giá ca máy theo quyết định 158/QĐ-SXD ngày 28/09/2021 và đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 157/QĐ-SXD ngày 28/09/2021.

Mobile – Zalo : 098.978.6232 ( Mạnh Thắng ETA )

https://www.youtube.com/c/DutoanEta2021

Bấm vào để cập nhật Đơn giá nhân côngBảng giá ca máy 63 tỉnh/thành phố mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *