Bảng cước vận chuyển

Bảng cước vận chuyển hàng hóa
Bảng cước vận chuyển và phương pháp tính giá cước vận chuyển bằng Ô tô, Cước sông và cước thủ công

[Tuyên Quang] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 04/2023/QĐ-SXD

Ngày 06 tháng 01 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 04/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[Tuyên Quang] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 04/2023/QĐ-SXD Read More »

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 388/QĐ-SXD

Ngày 26 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 388 /QĐ-SXD. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

Hướng dẫn áp dụng Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 388/QĐ-SXD Read More »

[ Hà Nam ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy theo Quyết định số 1698/2022/QĐ-UBND

Ngày 08 tháng 09 năm 2022 UBND Hà Nam tỉnh ban hành Quyết định số 1698/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Hà Nam ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy theo Quyết định số 1698/2022/QĐ-UBND Read More »

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Như chúng ta đã biết, nội dung của dự toán công trình được quy định tại Điều 12 – Nghị định 10/2021/NĐ-CP và xác định bởi các yếu tố như: Chi phí xây dựngChi phí thiết bịChi phí Quản lý dự ánChi phí tư vấnChi phí khácChi phí dự phòng Để bạn đọc nắm được một …

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH Read More »

Đơn giá nhân công Hà Tĩnh Quyết định 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11.10.2021 theo Thông tư 13/TT-BXD

Ngày 11 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3108/SXD-QLHĐXD; Công bố đơn giá nhân công tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. Đơn giá nhân công được chuyển đổi từ quyết định nhân công cũ trên địa bản tỉnh. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, …

Đơn giá nhân công Hà Tĩnh Quyết định 3108/SXD-QLHĐXD ngày 11.10.2021 theo Thông tư 13/TT-BXD Read More »

Đơn giá xây dựng thành phố Cần Thơ theo Quyết định 1821/QĐ-UBND

Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021 Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình thành phố Cần Thơ năm 2021 theo Quyết định 1821/QĐ-UBND ngày 17/08/2021. Làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đơn giá xây dựng Cần Thơ năm 2021 …

Đơn giá xây dựng thành phố Cần Thơ theo Quyết định 1821/QĐ-UBND Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Trị tháng 6 năm 2021

Giá vật liệu tỉnh Quảng Trị năm 2021: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 9 năm 2021 1963/CB-SXD-STC 19.10.2021 Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường tháng 8 năm 2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Quảng Trị tháng 6 năm 2021 Read More »

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 216/QĐ-SXD; về công bố bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi …

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD Read More »

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Công bố giá vật liệu tỉnh Lạng Sơn của liên sở xây dựng – tài chính năm 2021 được tổng hợp theo bảng dưới: Năm 2021 Nội dung Số Hiệu Ngày ban hành Công bố giá vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường Tháng 9 năm 2021 09/CBGVL-SXD 30.09.2021 Công bố giá vật …

Giá vật liệu liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Lạng Sơn Read More »

Bảng cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng năm 2021

Bảng cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng năm 2021 quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng xe ô tô. Được ban hành theo Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ban hành ngày 15/4/2021 Bảng giá cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng năm 2021 Quyết định 07/2021/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng có hiệu lực từ ngày 25/4/2021. Thay …

Bảng cước vận chuyển tỉnh Cao Bằng năm 2021 Read More »