Dự Toán ETA

[ Hà Giang ] Đơn giá nhân công theo quyết định 285/QĐ-SXD ngày 02.12.2022

Ngày 02 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Hà Giang ban hành Quyết định số 285/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Hà Giang năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

[ Hà Giang ] Đơn giá nhân công theo quyết định 285/QĐ-SXD ngày 02.12.2022 Read More »

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máynăm 2022 theo Quyết định số 283-284/QĐ-SXD–

Tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 283-284/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Bình Thuận ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máynăm 2022 theo Quyết định số 283-284/QĐ-SXD– Read More »

[ Hồ Chí Minh ] Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công – ca máy theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD năm 2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2188/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản …

[ Hồ Chí Minh ] Hướng dẫn áp dụng Giá nhân công – ca máy theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD năm 2022 Read More »

[ Đồng Nai ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD

Tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 217-218/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Đồng Nai ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD Read More »

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 1044/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 11 năm 2022, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1044/2022/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá xây dựng công trình 2022. Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình 2022 theo Quyết định 1044/2022/QĐ-UBND Căn cứ ban hành Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng …

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình theo Quyết định 1044/QĐ-UBND Read More »

[ Trà Vinh ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD

Ngày 9 tháng 11 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 217-218/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công và bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và …

[ Trà Vinh ] Đơn giá nhân công và bảng giá ca máy năm 2022 theo Quyết định số 217-218/QĐ-SXD Read More »

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 424/2022/QĐ_SXD

Ngày 07 tháng 11 năm 2022 SXD tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 424/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 424/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 412/2022/QĐ_SXD

Ngày 31 tháng 10 năm 2022 SXD tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 412/QĐ_SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang năm 2022. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư …

[ Tiền Giang ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 412/2022/QĐ_SXD Read More »

[ Tiền Giang ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 411/2022/QĐ-SXD

Ngày 31 tháng 10 năm 2022 SXD tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 411/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tiền Giang năm 2022. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tiền Giang ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 411/2022/QĐ-SXD Read More »

Hướng dẫn lấy tiên lượng mời thầu từ mạng đấu thầu quốc gia mới

Từ ngày 16/9/2022 Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới (Hệ thống e-GP mới) chính thức đi vào vận hành thay thế hệ thống cũ. Hệ thống mới này trên trang https://muasamcong.mpi.gov.vn/ sử dụng chứng thư số( chữ ký số ) công cộng để thực hiện. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn lấy tiên …

Hướng dẫn lấy tiên lượng mời thầu từ mạng đấu thầu quốc gia mới Read More »

Call Now Button