Dự Toán ETA

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 20/12/2022 UBND tỉnh Trà Vinh ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2023 theo Quyết định số 175/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh theo Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023

Ngày 22/2/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 256/QĐ-UBND. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn …

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2023 Read More »

[ Đà Nẵng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 3200/2022/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND công bố bảng giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[ Đà Nẵng ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 3200/2022/QĐ-UBND Read More »

[ Đà Nẵng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3201/2023/QĐ-UBND

Ngày 13 tháng 12 năm 2022 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3201/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Đà Nẵng ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3201/2023/QĐ-UBND Read More »

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, UBND Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND. Về công bố đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi …

Bộ đơn giá xây dựng Thành phố Đà Nẵng năm 2023 theo Quyết định số 35/QĐ-UBND Read More »

[Tây Ninh] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 168/2023/QĐ_SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 Sở xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 168/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí …

[Tây Ninh] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 168/2023/QĐ_SXD Read More »

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 169/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 169/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây …

[ Tây Ninh ] Đơn giá nhân công tỉnh theo Quyết định số 169/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Thừa Thiên Huế ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 218/2023/QĐ-SXD

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Sở xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 218/QĐ-SXD công bố bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý …

[ Thừa Thiên Huế ] Áp dụng hướng dẫn giá ca máy theo Quyết định số 218/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Thừa Thiên Huế ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3265/2023/QĐ-SXD

Ngày 31 tháng 12 năm 2022 SXD tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3265/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Thừa Thiên Huế ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 3265/2023/QĐ-SXD Read More »

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 934/2023/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 SXD thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 934/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công Thành phố Hà Nội năm 2023. Giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu …

[ Hà Nội ] Đơn giá nhân công theo Quyết định số 934/2023/QĐ-SXD Read More »